Sikalastic 1k 20kg

7.470 RSD

Sikalastic®-1 K RS je jednokomponentni, cementni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima i modifikovan specijalnim polimerima otpornim na baze. Sadrži odabrane fine agregate, polimere i odgovarajuće aditive koji ga čine idealnim materijalom za hidroizolaciju ispod keramičkih pločica i hidroizolaciju cementnih podloga izloženih silama savijanja i zatezanja

 • Fleksibilni, zaštitni premaz za zaštitu armiranobetonske konstrukcije od uticaja mraza i soli za odmrzavanje kao i od prodora ugljen-dioksida, radi poboljšanja postojanosti
 • Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kao što su rezervoari za tehničku i pitku vodu, tankovi, zatvoreni i otvoreni bazeni za plivanje, cevi itd
 • Hidroizolacija spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju
 • Unutrašnja hidroizolacija zidova i podova podrumskih prostorija izloženih uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka
 • Hidroizolacija kupatila, tuš kabina, terasa, balkona, bazena za plivanje pre
  nanošenja lepka za lepljenje keramičkih pločica
 • Hidroizolacija terasa i balkona i svih površina izloženih vremenskim uticajima+
 • Odnos mešanjaNanošenje valjkom: ~ 7,0 l vode po vreći od 20 kg
  Nanošenje četkom: ~ 6,0 l vode po vreći od 20 kg
  Nanošenje špahtlom: ~ 4,4 l vode po vreći od 20 kg
 • Uputstva za spojeve i fuge:
  Na eventualnim spojevima i delovima izloženim ograničenim pomeranjima i na drugim kritičnim zonama (na primer, spojevi sa vertikalnim površinama), hidroizolacioni sloj se mora ojačati pomoću trake Sika® Seal Tape-S. Traka mora da se postavi u svež prvi sloj, a zatim se prekriva drugim slojem.
  Na dilatacionim spojnicama (izloženim velikim pomeranjima), obavezna je primena proizvoda Sikadur-Combiflex®-SG.
 • Ugradnja keramičkih pločica preko proizvoda Sikalastic®-1 K RS:
  Keramičke pločice i mozaik pločice mogu se polagati preko Sikalastic®-1 K RS pomoću odgovarajućeg lepka iz proizvodnog programa Sika®Ceram (minimalno u skladu sa C2 standarda EN 12004)

Proizvođač:Sika,Srbija

Pakovanje:20kg