SikaCryl-108 S Akrilna Masa 310ml

243 RSD

OPIS PROIZVODA
Sikacryl®-108 S je jednokomponentni neskupljajući
akrilno-disperzivni zaptivač, ojačan silikonskom
emulzijom.
Poseduje sposobnost kretanja od 15% sa visokom
otpornošću na kišu.
UPOTREBA
Sikacryl®-108 S je namenjen zaptivanju spojnica sa
promenljivim kapacitetom pomeranja u podlogama
kao što su beton, fiber cement, malter, cigla,
aluminijum,i gipsane ploče i drvo.
Sikacryl®-108 S je dizajniran za zaptivanje spojnica i
sastava oko prozora, solbanka, vrata, PVC cevi,
gipsanih ploča i plafona itd.
Sikacryl®-108 S za zaptivanje svih unutrašnjih i
spoljašnjih naprslina (sve naprsline koje nisu pod
stalnim uticajem stajaće vode)

PRIPREMA PODLOGE
Podloga mora biti čista i suva, homogena, bez tragova
ulja i masti, prašine i trošnih ili rasutih čestica.
Obavezno ukloniti boju, cementno mleko i druge
čestice koje slabo prijanjaju na podlogu. Pridržavati se
standardnih normi u građevinarstvu. Obično nisu
potrebni nikakvi osnovni premazi.
Za porozne podloge, npr. beton, malter ili drvo,
Sikacryl®-108 S pomešati sa vodom (u odnosu od 1 : 1
do 1 : 5) i po potrebi, ovu smesu koristiti kao osnovni
premaz.
Na plastici i bojama, potrebno je ispitati mogućnosti
prijanjanja.
Gvožđe i čelik obavezno zaštititi antikorozivnim
premazom.

Pakovanje:Kartuška 310ml

Boja:Bela

Proizvođač:Sika,Srbija