Masa Za Izravnavanje Topcem

2.237 RSD

Specijalno brzosušeće i normalnovezujuće hidrauličko vezivo za izradu estriha sa kompenzovanim skupljanjem.
TEHNIČKI PODACI:
Preporučeni odnos mešanja: 200–250 kg TOPCEM-a sa 1 m³ agregata (granulacije od 0 do 8 mm) i 120–140 kg vode za suv agregat.
Vreme obradljivosti: 40–60 minuta.
Prohodnost: posle 12 sati.
Vreme čekanja pre polaganja obloge: posle 24 sata za keramičke pločice, 2 dana za prirodni kamen i 4 dana za elastične i drvene obloge.
Ostatak vlage posle 4 dana: manje od 2%.
EMICODE: EC1 R Plus – veoma niska emisija.
Rok trajanja: 12 meseci.
Nanošenje: nivelisanje, izvlačenje letvom i zaglađivanje.
Potrošnja: 2–2,5 kg/m² po cm debljine.
Pakovanje: vreće od 20 kg.

Korisne informacije:

Topcem kada se upotrebljava deblji od 35mm ide bez ikakve SN veze direktno na košuljicu.

Kada je tanji od 35mm mora da se radi SN veza između postojeće podloge i Topcema.

SN veza se radi po sledećem principu: Na jedan m2 meša se Planicrete 350gr,350ml vode i 1 kg Topcema.

Smeša koja se dobije četkom se nanosi na podlogu minimalne debljine od 1mm.

Na vlažnu SN vezu se nanosi Topcem.