Fug Masa Kiselootporna Kerapoxy Cq Više Boja

  • VREME OBRADLJIVOSTI MEŠAVINE: 45 MINUTA
  • PROHODNOST: POSLE PRIBLIŽNO 24 SATA
  • SPREMNO ZA UPOTREBU: POSLE 4 DANA POVRŠINE MOGU BITI IZLOŽENE HEMIKALIJAMA