Hidroizolaciona Masa CL50 12,5kg

5.644 RSD

Ceresit CL 50 se koristi za zaptivanje podloga pre polaganja keramičkih pločica i prirodnih kamenih obloga unutra i spolja. Proizvod se preporučuje za prostore koji su trajno ili delimično izloženi vlazi / vodi, kao što su: bazeni, terase, balkoni, kupatila, javni tuševi, toaleti, komercijalne kuhinje.
Može se nanositi na betonske maltere i cementne košuljice,podove sa podnim grejanjem, cementne i krečne maltere, gas beton, kalcijum sulfat, gips-podloge, maltere i gips ploče.
Neupotrebljavajte CL 50 na staroj keramici, mastik asfaltima ifarbanim površinama

Karakteristike:

  • Vodonepropustan, za spolja i unutra
  • Spreman za pokrivanje nakon 5h
  • Premošćuje manje pukotine
  • Pogodan za sisteme sa podnim grejanjem
  • Pogodan za bazene (do dubine 5m)

Način primene:

CL 50 se sastoji od 2 komponente: praha (2 x 3,75 kg vreće)
i tečne komponente (kanta od 5l). Prvo sipajte tečnost u drugu
kantu, a zatim dodajte prah u ispravnoj razmeri mešanja i
mešajte mikserom sa malim brojem obrtaja (otpril. 400 opm)
dok smeša potpuno ne bude bez grudvica. Nakon sazrevanja
od 5 minuta, ponovo promešajte smesu tako da se postigne
konzistentnost odgovarajuća za nanošenje. Potrebno je naneti
dva zaptivna sloja debljine suvog sloja od najmanje 2,0 mm

Prvi sloj treba naneti četkom. Drugi sloj treba naneti poprečno
na prvi. Debljina jednog sloja CL 50 ne bi trebalo da prelazi
1,0 mm. U vlažnim prostorijama, premaz treba ojačati duž
ivica i ekspanzionih razmaka zaptivnom trakom CL 152 / CL
82 / CL 89. Zaptivnu traku treba postaviti u prvi sloj CL 50 i
ugraditi sa drugim.Količina potrebna za 2 sloja:1,5kg/m2/mm/sloj 

Pakovanje:12,5kg

Proizvođač:Henkel-Ceresit,Srbija