Nakon lepljenja keramičkih pločica na zid ili na pod obavezno je sušenje podloge (preporuka minimum 24 sata) pre fugiranja. U samom lepku za pločice nalazi se dosta cementa sa aditivima, samom cementu je potrebno sušenje od 24h inače će zid ostati vlažan i to može promeniti boju vaše fug mase. To u praksi izgleda ovako, ako ste na primer kupili crvenu fug masu i ako je podloga i dalje vlažna, crvena fug masa može da požuti ili da dobije obrise bele boje kao šalitra na cigli. Veliki je problem kasnije izvaditi takvu fug masu iz fugni, obično se oštete rubovi pločica.

Ako ste odlučili da sami postavljate pločice i fugirate u vašem kupatilo, bitna napomena za početnike ja da u kantu prvo stavite vodu, a zatim sipate prah odnosno fug masu i zatim mešanjem postignete željenu gustinu (nikako obrnuto fug masa pa na nju vodu). Ovo je bitno iz razloga što obrnuti proces može promenuti željenu nijansu vaše fug mase.